105 saatlik uzmanlık programı

TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Standardı) 13886’da bahsedilen Yüksekte Çalışma Eğitimi verecek kişinin alması gereken belgelerden biridir. 

Eğitimin hedefi

Yüksekte yapılan çalışmalarda ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde güvenlik önlemlerini alma ve güvenli çalışma ve eğitimi metotlarını uygulama konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi; endüstriyel alanda yapılan yüksekte çalışmalar konusunda uzmanlık derecesinde yetkinlik kazandırılması.

Programın İçeriği

Davranış odaklı iş güvenliği eğitimi

İnsan faktörü

Yüksekte çalışma ve insan

Yüksekte çalışma yöntemleri

Yüksekte yapılan çalışmalardaki tehlikeler, önlemler ve yaklaşımlar

Risk analizi

İş metodu hazırlama yöntemleri

Risk değerlendirme eğitimi

Fiziksel yasalar, malzeme bilgisi ve ankraj yöntemleri

Yüksekte yapılan çalışmalarda yükselme yöntemleri

Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan yardımcı ekipmanlarda güvenlik

Temel ip teknikleri ve ekipmanları

Yüksekte çalışmada genel önlemler

Süspansiyon travma ve yüksekten kurtarma yöntemleri

Endüstriyel ilk yardım

Yüksekte yapılan çalışmalarda kişisel önlemler

Yaşam hatlarının kurulumu ve kontrolü

Planlama

Yüksekte yapılan çalışmalarda yaşanan kazalar ve ilk yardım

İş başı konuşma hazırlama, sunum ve sinerjik eğitici eğitimi

Toplantı yönetme

Uygulama

Referans Standartlar ve Yönetmelikler

TSE 13886 Yüksekte Çalışma Eğitimlerinin Verilmesine İlişkin Kurallar

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımda Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

NASC, EN 1210, EN 12811, SG4:10 Fall Arrest Equipment, The Work at Height Regulations 2005, BS 8437:2005, BS 8454:2006, BS 7985:2002, HSE (Health and Safety Executive), OSHA, CSA, American Hearth Association First Aid, CPR& AED Guidelines, GWO.

 

Eğitim Süresi

105 Saat (2 Gün Uygulama) Kalanı Uzaktan Eğitim

Eğitim Yöntemi

Eğitim süresince, belirlenen müfredat ve ilgili standartlar doğrultusunda gerekli teknik bilgiler aktarılacak; katılımcılar arasından oluşturulacak gruplar, örnek olayları ele alarak tartışacak ve örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir. Eğitim boyunca katılımcıların performansı sürekli olarak izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak görsel kayıt eşliğinde sınav ile birlikte değerlendirme yapılarak başarı ortalaması %70 ve üzeri olan katılımcılara Düşme Durdurma Uzmanlığı Sertifikası verilecektir.

Eğitim En az 6 En Fazla 8 kişi ile düzenlenecektir.

Katılımcı Profili

Yüksekte çalışmadan sorumlu yöneticiler, mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri

Eğitmenler

Eğitim, uluslararası yetkinlikte uzman eğitmenler tarafından verilecektir.