Fabrika ve depo sahipleri tarafından sıklıkla gerekli yangın söndürücülerin sayısı, türleri ve ne sıklıkta bakım yapılması gerektiği sorulur. Tavsiyemiz, her zaman tüm işyerleri için geçerli olan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği (BYKHY) dikkatli bir şekilde okumalarıdır.

Öncelikle Yangın Risk Analizi yapılmalıdır. Özellikle yangın yönetmeliği (BYKHY) fabrikalar ve depolar için bir rehberdir. Bu tarz yönetmelik ve yönergeler, yangınları nasıl önleyeceğiniz ve yangın çıkması durumunda insanların güvenliğini nasıl sağlayacağınız konusunda tavsiyelerde bulunur.

Ülkemizde geçerli olan fabrika yangın yönetmeliği, daha çok iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen kişilere yöneliktir. Bu bir işveren, yönetici, çalışan veya fabrikanın sahibi olabilir. Bu kişi bir yangın risk analizi değerlendirmesi yapmalı ve olması gereken yangın önlemlerini belirlemelidir. Yangına neden olma olasılığını en aza indirmek için yanıcı malzemeleri ve maddeleri depolayan ve işleyen ortamlar için özellikle bu tedbir gereklidir.

Fabrikalarda Yangın Riskleri  ve Yangın Risk Analizi

Fabrikalar genellikle yangın açısından yüksek risk altındadır. Risk düzeyi, endüstrinin türüne, yürütülen süreçlere ve tesiste çalışan kişi sayısına bağlı olarak değişir. Yangın risk analizi yapılması her zaman riskin azalmasını sağlar ve mutlaka gündemde olmalıdır. Fabrikalardaki yangınların ana nedenleri şunlardır:

Çalışanlar

Arıza oluşan ve yangına neden olabilecek makineler ile bunlardaki bakım eksikliği, yetkisiz onarımlar nedeniyle bir yangın meydana gelmesi ihtimali düşüktür. Yangının esas sebebi operatör yâda çalışanların tedbirsizlik ve eğitimsizliğidir. Yangının ana kaynağı insan / çalışandır. Fabrika sahipleri, yangın riskini azaltmak için tüm personel için karşılık gelen eğitim ile birlikte yangın risk analizi prosedürlerini uygulamalıdır.

Sigara

Yangın risk analizi konusunda en basit ve en çok yapılan hatalardan birisi önlem alınmadan sigara içilmesidir. Sigara içenlerin dikkatsizliği, özellikle sigara ucu atılırsa ve yanıcı maddelerle temas ederse, yangına neden olabilir. Alev her zaman hemen algılanmaz, çünkü yanan bir sigara ucunun bir öğeyi tutuşturması biraz zaman alabilir. İşaretleri kullanmanızı ve tehlikeleri çalışanlara aktif olarak bildirmenizi öneririz. Tesisler boyunca, yakından denetlenen ve yanıcı malzemelerden veya canlı üretim hatlarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirilen personel için belirlenmiş sigara içme alanlarıyla, ilgili işaretlere sahip bir sigara içme politikası benimsenmelidir.

Bakım Eksikliği

Elektrikli ekipman, yanlış kullanılmışsa veya düzenli olarak bakım yapılmıyorsa, bir yangın kaynağı olabilir. Tüm elektrikli ekipman yıllık olarak test edilmelidir. Su ısıtıcısı ve tost makinesi gibi mutfaktaki elektrikli ekipmanları dahi unutmayın. Bunlar, uygun şekilde muhafaza edilmezse yangına neden olabilir.

Düzensiz Depo

Yangın risk analizi yapıldığında gözden kaçan en önemli hususlardan biri düzensiz depolardır. Depo odaları ve depolar büyük miktarlarda yanıcı madde depoladıkları için yüksek yangın riski taşır. İyi temizlik uygulamaları ve depoların olabildiğince düzenli tutulması bu riski azaltmaya yardımcı olur. Bir depodaki ek bir tehlike ise genellikle geniş, bölünmemiş alanlar olmalarıdır ve yangın meydana geldiğinde ayırma duvarları yoksa yangın hızla yayılır. 

Yangın Tüpü Bulunmaması Veya Gerekli Yerlerde Hazır Bulunmaması

Bir fabrikada çalışmak üzere sözleşmeli olan taşeronlar ve esnaflar, özellikle de üflemeli lambalar, gaz fenerleri veya açılı taşlama makineleri kullanıyorsa binaları riske atabilir. Sahiplerin, kolayca erişilebilir yangın söndürme ekipmanı ile yüksek derecede denetim sağlamaları gerekir. Ayrıca, bu yüklenicilerin çalıştığı bölgeye, sıcak noktaların veya küçük yangınların kaçırılmadığından emin olmak için ayrıntılı bir inceleme yapılmasını öneriyoruz.

Eğitim

Yangın risklerinin önlenmesi ve yönetimi konusunda tüm personel için eğitim şarttır. Eğitimler yangın risk analizi kapsamında değerlendirmeye alınır. Bu eğitim oturumları sırasında yangın prosedürlerinin detaylandırılması ve uygulanması sırasında, yangınların gerçekleşmesini durdurmak için basit yangın önlemlerini vurgulamak için zaman harcanmalıdır. Yangın eğitimi sadece yasalar çerçevesinde gerekli değildir, aynı zamanda pratiğe dönüştürülmelidir; harcanan yarım saat eğitim ve uygulama, hayat kurtarabilir ve ilk etapta yangını önleyebilir.

Yangın Risk Yönetimi

Yangın Risk Analizi ve ek olarak yangın güvenliği risk yönetimi anketinin başlatılması, bir yangın meydana geldiğinde oluşabilecek kayıpları azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, stokun ateşle ayrılmış iki depoya bölünmesi gibi basit bir işlem, bir yangın meydana gelmesi durumunda stokunuzun % 50'sine sahip olacağınız anlamına gelir. Başka bir örnek, işletme kayıtlarınızın kopyalarını oluşturmak ve bunları ofislerinizden ayrı bir binada saklamaktır. Genel olarak bunlar gibi yangın kayıpları, Yangın Risk Analizi dikkate alınmaz ve bu durum yangından sonra şirketlerin iflasa zorlanmasının nedeni olabilir.

Yangın Ekipmanlarının Düzenli Bakımı 

Fabrika yangın söndürme sistemleri bulunması ve buna sahip olmak, en kötü durum yaşandığında bile iyi derecede hazırlıklı olduğunuz anlamına gelir. Yangın çıkması durumunda tam çalışır durumda olmalarını sağlamak için yangın söndürücü bakımının her zaman yapılmasını sağlamak da aynı derecede önemlidir. Bakım, yangın söndürücülerinizin raf ömrünü uzatmaya ve olası sorunları gerçek bir sorun haline gelmeden çözmenize yardımcı olur. 

Yangın söndürücüler ve diğer güvenlik ekipmanları için TSE standardı, her söndürücünün TSE HYB Standardına sahip bir firma tarafından yürütülen yıllık temel bir hizmet almasını önerir. 

TSE HYB belgeli, Danışman ve Eğitmen ünvanlı deneyimli personelimiz sayesinde sadece yıllık servis gereksinimlerinize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yangın risk analizi, değerlendirmeler ve her türlü eğitimlere de yardımcı olabiliriz. Daha fazla bilgi edinmek için  https://kervanyangin.com.tr/ web sitemizi ziyaret edebilir veya telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.