İtfaiyecileri, yaptıkları işin niteliğinden kaynaklanabilecek, güvenlik ve sağlığı etkileyen bir veya birden fazla, riske karşı koruyan, çalışanlar tarafından giyilen, takılan ya da tutulan, bu amaca uygun olarak tasarlanmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade kişisel koruyucu donanımlardır.

Ø  İtfaiyeci Elbisesi

Ø  İtfaiyeci Kask Başlık

Ø  İtfaiyeci Eldiveni

Ø  İtfaiye Çizmeleri

Ø  Gaz Maskeleri ve Hava Teneffüs Cihazları

Ø  Yangın Battaniyeleri ve Ekipmanlar

Ø  İtfaiyeci Teçhizatları

Ø  Fener ve Taşıma Çantaları