Karbondioksitli söndürme sistemlerinin insansız ortamlarda kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

Yangın söndürme sistemleri iki ilke göz önünde bulundurularak üretilir. Bunlar;

1. Karbondioksit boğulması,

2. Oksijen seyreltmesi ile etki etmedir. 

Bu yöntemler uygulandığında bölgenin oksijen konsantrasyonu azaltılır ve gazın hızlı genişlemesinin sebep olduğu soğutma oluşur. CO2 normal olarak kullanılan alanları korumak için kullanılmamalıdır çünkü inhalasyonu düşük seviyede olan konsantrasyonlarda bile asfiksi yapabilir. Ayrıca, Karbondioksit sisi oluşumu sebebiyle deşarj sırasında görünürlük büyük oranda azalır. Karbondioksit gazlı sabit söndürme sistemleri, uygun güvenlik tedbiri alınmış normal olarak kullanılmayan alanlarda kullanılabilir.

Karbondioksitli söndürme sistemleri; insansız ortamda kullanılan bir yangın söndürme sistemi olmaktadır. Karbondioksit gazının, ortamda bulunan oksijen konsantrasyonunu hızlı bir şekilde düşürmesi ve bunun neticesinde de boşalan karbondioksit gazının oluşturduğu şok etkisiyle birlikte ilgili alandaki sıcaklığı azaltması şeklindedir. Çok etkili bir söndürme gücüne sahip olan karbondioksitli söndürme sistemleri; insan sağlığına zarar teşkil edebileceği için, insansız ortamlarda kullanımı uygun olan bir yangın söndürme sistemidir. Bu sistemde; bakım onarım, anında müdahale gibi durumlarda sistemin kontrol dışında harekete geçmemesi adına çeşitli önlemlerin de alınması gerekmektedir. Bu sistemde yer alan nozul ve silindirler; gerek yurtiçinde üretilen malzemelerden oluşturularak, gerekse de yurtdışından ithal edilerek kullanılmaktadır. Ancak her 2 durumda da sistem içerisinde kullanılan vanaların, uluslararası onaylara sahip olması gerekiyor.

Yangın söndürücüler belirli yangın türleriyle başa çıkmak için tasarlanmıştır. Altı farklı yangın sınıfı ve birkaç farklı yangın söndürücü tipi vardır.

Yangın sınıfları

A Sınıfı - Ahşap, Kâğıt veya tekstil gibi katı maddeler içeren yangınlar.

B Sınıfı - Benzin, Dizel veya yağ gibi yanıcı sıvıları içeren yangınlar.

C Sınıfı - Gaz içeren yangınlar.

D Sınıfı - Metal içeren yangınlar.

E Sınıfı - Elektriksel elektrikli cihazları içeren yangınlar. (Teknik olarak 'E Sınıfı' mevcut değildir, ancak burada kolaylık olması için kullanılır)

F Sınıfı - Fritözlerde olduğu gibi yemeklik yağ içeren yangınlar.

Karbondioksit Gazı Özellikleri Nelerdir? (CO2) 

Karbondioksit;

• Elektriksel olarak iletken olmayan, 

• Havadan 1,5 kat daha ağır,

• Aşındırıcı olmayan, 

• Buharlaştığında kalıntı veya artık bırakmayan, 

• Herhangi bir kokusu ve rengi olmayan, 

• B ve C sınıfı yangınlarda etki alanının oksijen miktarını azaltarak söndürme etkisi gösteren yangın söndürücü bir gazdır. 

Karbondioksit Söndürücüler (CO2)

CO2 söndürücüler, ofisler veya sunucu odaları gibi birçok elektrikli ekipmanı olan yerler için idealdir, çünkü elektrikli cihaz içeren yangınlarda güvenle kullanılabilirler. Karbondioksitli yangın söndürücüler, köpüklü bir yangın söndürücünün aksine kalıntı bırakmaz. Ayrıca Sınıf B yangınlarında, parafin veya benzin gibi yanıcı sıvıları içeren yangınlarda da kullanılabilirler. CO2 söndürücüler yangını boğarak ve hava beslemesini keserek çalışır.

Karbondioksit Söndürücüler (CO2) siyah etikete sahiptir.

CO2 yangın söndürücülerimiz, elektrikli ekipman içeren yangınlarda kullanım için idealdir.

Karbondioksit Gazlı Söndürme Sistemlerinin Etkinliği

Karbondioksit gazlı sabit söndürme sistemleri, %98 saflıkta depolanan CO2 gazının yangın söndürmede kullanıldığı en yaygın sistemlerden biridir. Karbondioksit uygulanan alandaki mevcut oksijen yoğunluğunu azaltarak, yangının devam etmesi için gerekli olan oksijen yoğunluğunu düşürerek boğma etkisi gösterir. CO2, yangın söndürme için en uygun kokusuz, renksiz, elektriksel olarak iletken olmayan, bir asal (inert / hareketsiz) gazdır. Basınç altında sıvı halde bulunan karbondioksit, atmosfere salındığında gaz hale geçerken, katı kuru bir buz oluşturur. CO2 gazı, havadan yaklaşık olarak 1,5 kat ağırdır. Karbondioksit gazının söndürme prensibi boğma şeklindedir. Yangını soğutma etkisi ortam sıcaklığına göre birkaç derecelik soğutma yaratacak şekilde azdır.
Boğma etkisini; uygulanan alandaki bağıl oksijen yoğunluğunu veya buhar haldeki yakıtın yoğunlaşmasını azaltarak veya her ikisini birden devreye sokarak yanma işlemini duracak düzeye getirir ve yangını söndürür.

Karbondioksit Gazlı Sistemlerin Kullanım Alanları 

CO2 gazlı söndürme sistemleri, yüksek ve düşük basınçlı sistemler olarak bilinir. Yüksek miktarda söndürme, toplam hacim koruma uygulamalarında düşük basınçlı sistemler hem lokal koruma hem de toplam hacim koruma uygulamalarında yüksek basınçlı sistemler kullanılır. Endüstriyel uygulamalarda karbondioksit, en yaygın kullanılan söndürücü gazdır.


Karbondioksitin yangın söndürme uygulamasından bazıları aşağıda listelenmiştir.


• Enerji Santralleri (Rüzgâr, Hidro, Güneş, Jeotermal)

• Elektrikli ekipmanlar (Makineler, Transformatörler, vb.)

• Endüstriyel fırınlar, boyama kabinleri vb

• Bilgi işlem merkezleri, elektronik kontrol üniteleri vb.

• Toz boruları, tüneller vb.

• Kapalı depolama alanları, 

• İplik makineleri (Kapalı çerçeve)

• Silolar,

• Arşivler,

• Sıvılı ve gazlı malzemeler,

• Yanıcı sıvı depolama alanları,

• Motor bölmeleri. 

Su, kimyasal toz ve köpük gibi yangın söndürme sistemlerinde yangından sonra açığa çıkan ve temizlenmesi gereken atıklar; bu sistem yer almaktadır. Bu yüzden etkili olduğu kadar, oldukça temiz bir yangın söndürme sistemi olarak da dikkat çekmektedir. Maliyetinin düşük olması ve maksimum 60 saniyede boşalan sistemin yüksek maliyet içermeden doldurulabilmesi de yine bu sistemi özel kılan etkenlerde arasındadır. Ancak Karbondioksit gazlı sabit söndürme sistemlerinin diğer sistemlere oranla daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra kurulması ve kullanılması gerekmektedir. Düşük miktar dahi olsa; karbondioksit gazının solunması hayati tehlikelere neden olmaktadır. Bu yüzden gerekli olan çalışmaların dikkatlice yapılması ve sisteme uygun güvenlik tedbirlerinin mutlaka alınmış olması gerekmektedir.

Uzun yıllar kullanabileceğiniz karbondioksit gazlı sabit söndürme sistemleri için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.