Kaza araştırma ve kök neden analizi eğitimi;

1. İş kazalarıyla ilgili kaza inceleme aşamaları ve detaylı araştırma yapılmasını sağlamak,

2. Düzeltici önleyici faaliyet planı oluşturmak maksadıyla kök sebeplerin analiz edilmesini sağlamak,

3. Kaza araştırma ekibinin kurulması ve araştırmanın başlatılması,

4. Kaza mahallinin sınırlandırılması ve görüntülenmesi, görgü tanıkları ile görüşülmesi gibi konularda yetkinlik kazandırmak,

5. Kaza ve olayların değerlendirme ile rapor hazırlama tekniklerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Kaza araştırma ve kök neden analizi ile kurumlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hata ve eksikliklerini gidermekte, ilgili raporları güncel tutmakla birlikte yaşanmış kazaların tekrarının önüne geçmek amaçlanmaktadır.

Kök neden analizi eğitiminde değinilen metotlar

Toplam Kayıp Kontrolü (Total Loss Control)

Domino Teorisi (Domino Theory)

Balık Kılçığı Diyagramı

Peynir Modeli (Swiss Cheese Model)

Papyon Modeli (Bow-Tie)

EĞİTİM İÇERİĞİ                        HEDEF KATILIMCI

Kaza/Olay Nasıl Meydana Gelir?                      Kaza/olay inceleme ve araştırma ekip üyeleri

Yasal Gereklilikler                                            Alan sorumluları

Ramak Kala Raporlama ve Önemi                       Müdürler

Domino Teorisi                                                 Üst düzey yöneticiler

Kaza/Olay/Ramak Kala Araştırılması ve Önemi

Kaza/Olay/Ramak Kala Araştırma Ekibinin Oluşturulması

Kaza/Olay/Ramak Kala Araştırması

Uygulama (Örnek Kaza Araştırması, Kaza Raporlaması)

Dolaylı ve Doğrudan Sebepler

Kök Neden Analizi Nedir?

Kök Neden Analizi Neden Gereklidir?

Kök Neden Analizi Nasıl Yapılır?

Uygulama (Kök Neden Analizi Vakası)

EĞİTİMİN SÜRESİ

Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi eğitimi, belirli zamanlarda veya talep halinde 1 veya 2  gün olarak icra edilmekte, ilaveten kurumlara özel olarak kaza araştırmaları ile sağlanabilmektedir.

Eğitimlerimiz, kuruluşunuza özel olarak veya teknik eğitim sınıflarımızda planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için bilgi alınız.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip üniversite onaylı sertifika verilmektedir.