Köpüklü yangın söndürücüler bina, tesis ve yapıların fiziksel özelliği ve yangın çıkma potansiyeline bağlı olarak değişik ebat ve ölçülerde üretilen, yangın anında ise yangına süratle müdahale edilmesini sağlayan ekipmanlardır. Köpüklü yangın söndürücü cihazının çalışma prensibi yangın ile yangına neden olan hava arasındaki irtibatın kesilmesine dayanır. Yani bu cihazlardan püskürtülen yoğun köpük katmanı alevler üzerinde bir tabaka oluşturarak alevlerin hava ile irtibatını keser ve böylece yangını söndürür. Yangın tüplerinin yangın esnasında eğitimli personel tarafından kullanılması  yangına doğru müdahale edilmesini ve yangının daha hızlı kontrol altına alınmasını sağlar. Tabi yangına anında müdahale edilebilmesi için bu cihazların her an hazır olması gerekir, bunun için de düzenli olarak kontrollerinin yapılması ve dolumlarının yetkili firmalar tarafından tamamlanması gerekir. Ayrıca köpüklü yangın söndürücü cihazlar rahat fark edilebilen yerlerde bulundurulması önemlidir. 

Köpüklü Yangın Söndürücü Özellikleri Nelerdir?

Köpüklü yangın söndürücü tüpler en yaygın kullanılan yangın söndürücü cihazlarından biridir. Bunun en önemli sebebi bu cihazların en sık karşılaşılan yangın türü olan A (katı) ve B (sıvı) sınıfı yangınlarda etkili olarak kullanılmasıdır. Bu tip yangın söndürücülerin en büyük özelliği alev alan maddenin üzerini tamamı ile kaplaması ve yangın ile oksijenin temasını kesmesidir. Yangına müdahale esnasında köpük kullanıldığından dolayı yanan maddenin ısısı da düşürülür. Ayrıca yangın sonrası bu cihazdan çıkan köpüklerin temizlenmesi oldukça basittir. Bu yüzden kritik ve hassas malzemenin olduğu alanlarda da tercih edilir.
Püskürtülen köpükler yanan cismin içerisine kadar sızar ve köpük içerisinde yer alan su molekülleri buharlaşarak yangının ısısını düşürür. Benzin gibi maddelerin üstünü örterek yangının sönmesini sağlayan bu cihazlar özellikle yanınca sıvılaşan maddeler için idealdir. Elektrik ekipmanlarının bulunduğu alanlarda kullanıldığında elektrik ekipmanlarına bünyesinde barındırdığı su sebebi ile ciddi zararlar veren köpüklü yangın söndürücü cihazlar, yine de elektrik yangınlarında etkili olarak kullanılır. Bu tür yangın söndürücülerin eğitimli personel tarafından doğru kullanılmaması yangının hızlı söndürülmesi açısından önemlidir. Peki, köpüklü yangın söndürücü çeşitleri nelerdir? Bu cihazlar genel olarak aşağıda belirtilen özelliklerde üretilirler. 
1.    25 ve 50 kg ağırlıklarında köpüklü ve arabalı cihazlar
2.    6, 9 ve 12 kg ağırlıklarında sadece köpüklü cihazlar
3.    2 ve 4 kg ağırlıklarında sadece köpüklü cihazlar
 

Köpüklü Yangın Söndürücü Kontrolü Nasıl Yapılır?

Köpüklü yangın söndürme tüplerinin kontrolü aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılır.
1.    Köpüklü yangın söndürme tüpleri, içerisinde yer alan köpüğün dışarı püskürtülmesi için basınca ihtiyaç duyar. Haliyle bu tüplerin üzerinde yer alan ve basınç miktarını gösteren göstergelerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Peki, köpüklü yangın söndürücü kontrolü nasıl yapılır ? Tüplerin üzerinde yer alan basınç göstergelerinde yeşil ve kırmızı olmak üzere iki renkli alan bulunur. Basınç ibresi eğer yeşil alan üzerinde ise bu durumda cihazın basıncı tam ve çalışıyor demektir. Fakat eğer ibre kırmızı alan üzerinde yer alıyor ise bu durumda cihazın farklı nedenlerden ötürü basıncı azalmış veya bitmiş demektir ve derhal bakımının yapılması gerekir.
 
2.    İkinci önemli husus ise bu cihazların üzerinde yer alan güvenlik pimidir. Güvenlik piminin hiç bir sebeple cihaz üzerinden çıkarılmaması gerekir. Eğer böyle bir durum gerçekleşmiş ise bu durumda cihazın basıncı azalmış ve çalışmaz duruma gelmiş olabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla cihazlar üzerinde bulunan güvenlik pimlerinin de kontrol edilmesi ve aksaklıkların giderilmesi gerekir.
 
3.    Köpüklü yangın söndürme tüpleri üzerine bakımı gerçekleştiren yetkili firmalar tarafından bilgilendirme etiketi yapıştırılır. Bu etiket üzerinde, genellikle cihazın dolum tarihi veya son kullanma tarihi gibi bilgiler yer alır. Dolayısı ile cihazlar üzerinde bulunan bilgilendirme etiketlerinin de kullanıcılar tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekiyorsa yetkili firmaya haber verilmesi gerekir.
 

Köpüklü Yangın Söndürücü Tüplerin Dolum Süresi Nedir?

Yangın söndürme cihazları kullanılacak yangın sınıfına bağlı olarak değişen söndürme maddeleri içerebilir. İçerisinde farklı maddelerin yer aldığı yangın söndürme cihazların buna bağlı olarak dolum süreleri de değişir. Yine de yönetmelik gereği yangın tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi en uygun olanıdır. Yangın söndürücü tüplerin dolum süresi nedir? Sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Periyodik bakımlara müteakip en geç dört yılın sonunda bu cihazların tamamen boşaltılarak doldurulması ve hidrostatik testlerinin yetkili firmalar tarafından yapılması gerekir.
 

Köpüklü Yangın Söndürücü Tüplerinin Fiyatı Nedir?

Yangın durumunda yangına süratle müdahale edilmesine olanak sağlayan ve yaşanması olası can ve mal kaybını en aza indiren köpüklü yangın tüplerinin fiyatları sağlayacağı faydalarla karşılaştırıldığında oldukça makul seviyelerdedir. Dediğimiz gibi tesisin büyüklüğüne ve ihtiyacına bağlı olarak köpüklü yangın tüplerinin de ebat ve ağırlıkları değişir. Dolayısı ile bu tüpler standart bir fiyat uygulamasına sahip değildir. Hem bu cihazlar hem de diğer ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak ve güncel fiyatlarımızı öğrenmek için iletişime geçebilirsiniz.