Orman Yangınlarının Nedenleri Nelerdir ?

Orman yangını doğal veya insani kaynaklı meydana gelen ve neticesinde ormanlık bölgenin bir bölümünün veya tamamın etkilendiği ve ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet veren büyük yangın felaketleridir. Bazı orman yangınları aşırı sıcaklar sebebi ile ortaya çıkarken bazı orman yangınları ise ihmalkârlık neticesinde insan kaynaklı meydana gelir. Ekolojik dengenin bozulması, iklim değişikliği, kuraklık ve sel felaketlerinn en önemli nedeni orman yangınları ile yok olan ağaçlık bölgelerdir. Orman yangınlarının insan kaynaklı ve doğal olmak üzere birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerden en yaygın olanları aşağıda listelenmiştir.
•     Ormanda farklı amaçlar için ateş yakılması
•     Ormanda sönmemiş sigara izmaritininin yere atılması
•     Orman bölgesinde veya yakınlarında bulunan tarla ve bahçelerde yabani otların yakılmak sureti ile imha edilmesi
•     Cam, ayna gibi yansıtma özelliği bulunan maddelerin ormana bilinçsizce atılması
•     Orman içerisinden elektrik hatlarının geçmesi
•.    Orman içi veya bitişiğinde bulunan ev, yapı villa ve tarların genişletilmesi için kasten yangın çıkarılması
•     Yabani hayvanların ev, bahçe ve araziye girmesine engel omak maksadıyla kasten yangın çıkarılması
•.    Yapılanmaya açmak maksadıyla kasten yangın çıkarılması
•     Terör faaliyetleri kapsamında kasten yangın çıkarılması
•     Yol yaptırmak maksadı ile kasten yangın çıkarılması
 

Orman Yangınlarının Sonuçları Nelerdir ?

Ormanlarımızın yok olması aslında hem bizim hem de çocuklarımızın geleceğinin yok olmasıdır. Bu yüzden ormanları korumak konusunda çok hassas davranılması gerekir. Orman yangınlarının zararları nelerdir konusunun yeni nesile çok iyi anlatılması gerekir. Ancak bu şekilde ormanlarımızın yok olmasını engelleyebiliriz. Peki, orman yangınlarının sonuçları nelerdir? orman yangınlarının çevreye verdiği başlıca zarar ve sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
•     Orman yangınları ile çevrede bulunan ağaç miktarında azalma olacağından dolayı erozyon ve sel baskınlarında büyük artış meydana gelir.
•     Ağaçların yok olması karbondioksit ve oksijen dengesinin bozulması neden olur ve bu durumda atmosferde daha fazla karbondioksit birikmesine ve müteakiben iklim değişikliğine sebebiyet verir.
•     Özellikle yabani yaşam için ekolojik denge bozulur. Buna bağlı olarak var olan canlı çeşitliliğinin azalmalar meydana gelir.
•     Ormanların yok olması bölgenin güzelliğini bozacağından dolayı özelikle o bölgede bulunan turizm faaliyetleri olumsuz etkilenir.
•     Ormanların  yok olması rekreasyon alanlarının yok olmasına neden olur.
•     İlaç yapımı kapsamında kullanılan bitki çeşitliliğinde azalma ve odun üretim kapasitesinde düşme meydana gelir.
•     Orman yangınları ile birlikte toprak verimliliğini kaybeder, hava ve su kirliliği meydana gelir.
 

Orman Yangınları Nasıl Önlenir ?

Orman yangınlarının önlenebilmesi için öncelikle yangına hangi unsurların neden olduğunu iyi bilmek gerekir. Orman yangınları genellikle havada bulunan oksijen, aşırı sıcaklık ve orman tabanında yer alan tutuşması kolay ince ot ve bitkilerin bir araya gelmesi ile oluşur. Belirttiğimiz bu üç unsurun yanında kuru hava, rüzgarlar ve fırtınalar da yangını tetikleyen diğer etkenlerdir. Orman yangınları ülkemizde en çok Akdeniz havzasında görülür. Özellikle yaz ve ilk bahar dönemlerinde bu bölgede yangın vakalarında artışlar meydana gelir. Peki, hem orman yangınına müsait alanlarda hem de diğer alanlarda orman yangınlarını nasıl önleyebiliriz? Orman yangınlarından kaçınmak için yapılması gereken en basit ve etkili tedbirler aşağıda sıralandığı gibidir.
•.    Ormanlık bölgelerde ne maksatla olursa olsun ateş yakılmamalı, yakıldığı takdirde ise ateşin söndüğünden emin olmadan bölge terk edilmemelidir.
•     Ormanlık bölgelere yansıtma özelliği olan cam, ayna vb. maddeler atılmamalıdır.
•     Ormanlık bölgelerde sigara içilmemeli, sigara izmariti ormana bırakılmamalıdır.
•     Ormanlarda yangın veya duman görüldüğü takdirde süratle orman yangın ihbarı hattı olan 110 aranmalıdır.
•     Ormanların korunması ancak eğitimli ve bilinçli bireylerle olur. Dolayısı ile halkın eğitilmesi ve yeni neslin bu anlamda bilinçlendirilmesi için programlar yapılmalı eğitim müfredatları bu kapsamda düzenlenmelidir.
 
Temel Yangın Eğitimi, İleri Seviye Yangın Eğitimi gibi eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz lütfen buraya tıklayınız.