Yangın Kapısı Nedir ? Ne işe Yarar ?

Herhangi bir yangın tehlikesi durumunda, ilgili bina veya tesisin süratli bir şekilde terk edilmesi, yangında meydana gelebilecek can ve mal kaybının minimum seviyede tutulması açısından hayatidir. Günümüzde özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu hastane, okul vb. yerlerde binaların hızlı tahliye edilmesi için yangın merdivenlerinin kullanılması zorunludur. Yangın esnasında bu merdivenlere ulaşılmasına imkân sağlayan, insanların yangın ortamı ile temasını kesen, yüksek ısılara dayanıklı ve duman sızdırmazlık özelliği bulunan kapılara yangın kapısı denir. Özellikle yangın durumu için üretildiği göz önüne alındığında yangın kapılarını diğer sıradan kapılardan ayıran bazı özellikleri söz konusudur. Peki, yangın kapılarının özellikleri nelerdir ?

 

Yangın Kapısı Özellikleri Nelerdir ?

Binaların Yangından Korunması kapsamında çıkarılan yangın yönetmeliğine göre, bina, otel, okul vb. yerlere takılacak yangın kapılarının bazı özelliklere sahip olması gerekir. Yangın kapısı özellikleri genel hatları ile aşağıda sıralandığı gibidir.

1. Yangın kapılarının genişliği en az 80 cm, yüksekliği ise en az 200 cm olmalıdır.

2. Yangın kapılarında kullanım kolaylığı sağlaması açısından eşik kullanımı yasaktır.

3. Yangın kapılarının acil durumlarda

kaçış istikametine doğru açılması gerekir.

4. Yangın kapıları hiç bir zaman kilitli tutulamaz ve el ile rahatlıkla açılabilir olmalıdır.

5. Yangın kapıları panik koluna sahip olmalıdırlar.

6. Yangın kapılarında, hem sıcaklığın hem de dumanın sızmasını engelleyecek contalar kullanılmalıdır.

7. Yangın kapıları yüksek sıcaklığa dayanıklı olmalı ve ihtiyaç halinde cam takılabilmelidir.

8. Yangın kapıları tek ve çift kanat özelliğine sahip olmalıdırlar.

9. Yangın kapıları ayarlanabilir menteşelere sahip olmalıdırlar.

 

Yangın Kapısı Çeşitleri Nelerdir ?

Bina ve tesislerin ihtiyaçları kapsamında kullanılan yangın kapısı çeşitleri de değişiklik gösterir. En yaygın kullanılan yangın kapısı çeşitleri şunlardır.

1.   Panik barlı yangın kapıları

Bu kapılar yangın esnasında insanlar tarafından rahatça açılabilmeleri için üzerlerinde panik barı bulundururlar. Panik barı, kapı boyunca uzanan ve aşağı itilmesi ile kapının açıkmasını sağlayan aksamlardır. Panik barlı yangın kapıları dışarıdan açılmazlar, fakat normal zamanlarda kapı yerine kullanılabilirler. Bu kapılar ihtiyaç kapsamında tek veya iki kanatlı üretilebilirler.

2.   Çelik yangın kapıları

Bu kapıların en büyük özelliği iki tarafınında da yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı çelik malzeme bulunmasıdır. Bu kapılar da diğer kapılarda olduğu gibi iki kanatlı olarak üretilebilirler.

3.   Cam yangın kapıları

Bazı kurumlar için fonksiyon kadar görsellikte önemlidir. Görselliğin ön plana çıktığı cam yangın kapıları çelik kasadan oluşurken kapı gövdesi camdan üretilir. Bu kapılarda kullanılan camlar yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde üretilir. Bu kapılar cam olması nedeni ile şeffaf üretilmektedirler.

4.   Gözetmeli yangın kapıları

Bu kapıları cam yangın kapılarından ayıran en önemli özellik kapı gövdesinin sadece belirli bir bölümünün camdam imal edilmesidir. Yüksek ısıya dayanıklı camdan üretilen gözetleme alanı, yangın esnasında bina içerisinin gözetlenmesini kolaylaştırır. Bu kapılara monte edilen gözetleme yerleri ihtiyaca bağlı olarak dikdörtgen veya yuvarlak olabilirler.

Yangın Kapısı Nerelerde Kullanılır ?

Yangın kapıları, yangın merdivenlerine alev ve dumanların geçmesini engellemek ve ayrıca yangının binalarda farklı bölümlere sıçramasına mani olmak maksadı ile kullanılan pasif yangın önleme tedbirlerinden birisidir. Peki, her binaya yangın kapısı takmak zorunlu mudur ? Veya yangın kapıları nerelerde kullanılmalıdır ? Önceden de bahsettiğimiz gibi binaların yangından korunması kapsamında çıkarılan yönetmeliğe göre yangın kapılarının kulanılması zorunlu olan bina ve tesisler aşağıda sıralandığı gibidir.

1.   Konutlar (rezidanslar dahil)

2.   Kooperatifler

3.   Hastaneler

4.   Okullar

5.   AVM’ler

6.   Sinema ve Tiyatro Salonları

7.   Oteller

8.   Fabrikalar

9.   Büyük İşyerleri

10.  Gösteri Merkezleri

Yangın Kapısı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz ?

Özellikle yangın kapıları hakkında yeterli bilgiye sahip değil iseniz bu tür kapıları alırken hangi hususları göz önünde bulundurmanız gerektiği kafa karıştırıcı olabilir. Yangın kapıları alırken dikkat edilmesi gerken bazı noktalar aşağıda sıralandığı gibidir.

1.   Yangın kapılarının tam performans ile çalışabilmesi için standartlara uygun olarak üretilmesi ve monte edilecek alan dahil kapının bütün bileşenlerinin birbiri ile uyumlu olması gerekir.

2.   Yangın kapıları taktırılmaya müteakip çerçeve, kapı kolu, panik barı, conta gibi kapı parçaları ile bütün olarak testen geçirilmelidir. Unutmayınız ki yangın kapısının parçalarından birisinin uygun olmayacak şekilde monte edilmesi kapının işlevinin tamamen ortadan kalmasına neden olabilir.

3.   Yangın kapıları monte edilirken demirden ziyade çelik menteşelerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

4.   Yangın kapısı kapı kolunun, yangın esanasında çocuk veya yaşlılar tarafından da kullanılabileceği göz önüne alınarak kapı kolunun maksimum 110 N luk bir güç ile açılabilir olması sağlanmalıdır.

5.   Kapılarda bulunan contaların sızdırmazlık testinden geçtiğinden ve bu contaların kapıların birbirine temas eden noktalarını da kapsadığından emin olunmalıdır.

6.   Yangın kapılarının montelemeye müteakip kendi kendine kapanır olduğundan emin olunmalıdır. Yangın kapılarının farklı neden ile açık tutulması gerekiyor ise bu durumda kullanılacak bağlantı elemanlarının yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeden olmasına dikkat edilmelidir.

Temel Yangın Eğitimi, İleri Seviye Yangın Eğitimi gibi eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz lütfen buraya tıklayınız.